Om STM Engineering

STM Engineering ble etablert i 2010. STM E tilbyr komplette engineering-pakker i forbindelse med de øvrige tjenestene STM selskapene tilbyr. Tjenestene leveres også som rene ingeniør oppdrag.


I forbindelse med oppdrag av en viss kompleksitet, tilbyr STM E prosjektstyring. Typiske oppdrag har kombinasjoner mellom flere disipliner som f.eks. mekaniske fag, overflatefagene, elektro, testing og myndighetsgodkjenninger (PED, CE).


I forbindelse med prosjektledelsen utarbeides fremdriftsplaner hvor alle relevante disipliner er med.


STM E tilbyr bistand ved innføring av ledelsessystem innen: Kvalitet, Helse Miljø og Sikkerhet, Sveising, Tilkomstteknikk, Ytre Miljø mv.

STM E sitt ledelsessystem er basert på ISO 9001, ISO 14001.


Stikkord:
Revers Engineering, Engineering, Tegning og Beregning, Prosjektledelse, Prosjektstyring, Rådgivning, Kurs og Opplæring.Kontakt oss:
STM Engineering AS Nygårdsviken 1 N-5165 Laksevåg, Norway

Tlf: +47 55 50 17 50

Kontaktpersoner:
Reidar Faugstad
Mob: +47 908 44 549
E-post: rf@stmas.no

Jens Søndergaard
Mob: +47 481 58 018
E-post: jls@stmas.no