Logg inn

ANSATT

Våre ansatte har tilgang til STM Intranett. Her finner ansatt styrende dokumenter, tekniske prosedyrer og kan gjøre alle typer registeringer.

Hovedmeny:
• Informasjon - Nyheter
• Dokumentblibliotek
• Hendelsesrapportering
• Prosjektstyring
• Risikovurdering
• Administrasjon
• Div. Oversikter

Våre kunder kan få tilgang til alle sine sertifikater, dokumenter og vedlegg. Internettjenesten gir også registrering av periodiske inspeksjoner av utstyret.


Sertifikater i databasen er enkelt og gir full oversikt over siste
inspeksjon av alle enheter.