Om STM Engineering

STM Engineering ble etablert i 2010. STM E tilbyr komplette engineering-pakker i forbindelse med de øvrige tjenestene STM selskapene tilbyr. Tjenestene leveres også som rene ingeniør oppdrag.

I forbindelse med oppdrag av en viss kompleksitet, tilbyr STM E prosjektstyring. Typiske oppdrag har kombinasjoner mellom flere disipliner som f.eks. mekaniske fag, overflatefagene, elektro, testing og myndighetsgodkjenninger (PED, CE).

I forbindelse med prosjektledelsen utarbeides fremdriftsplaner hvor alle relevante disipliner er med.

STM E tilbyr bistand ved innføring av ledelsessystem innen: Kvalitet, Helse Miljø og Sikkerhet, Sveising, Tilkomstteknikk, Ytre Miljø mv.

STM E sitt ledelsessystem er sertifisert iht. ISO 9001, ISO 14001.

Stikkord: Revers Engineering, Engineering, Tegning og Beregning, Prosjektledelse, Prosjektstyring, Rådgivning, Kurs og Opplæring.

Kontakt oss:

STM Engineering AS
Nygårdsviken 1
N-5165 Laksevåg, Norway

Tlf: +47 55 50 17 50

Kontaktpersoner:

Håvard Mjanger
Mob: +47 958 06 380
E-post: hm@stmas.no

Jens Søndergaard
Mob: +47 481 58 018
E-post: jls@stmas.no