Om STM Inspeksjon

STM Inspection AS ble etablert i 2011, under navnet W. Giertsen Test & Inspeksjon AS. STM I leverer alle typer NDT tjenester, sakkyndig kontroll innen løft, spektrograf for material identifikasjon (PMI), hardhetsmåling, inspeksjon og vedlikehold av bore- og brønnutstyr.

Sammen med vår samarbeidspartner KTN AS tilbyr STM I avansert og automatisert ultralyd på høyeste nivå. Våre medarbeidere holder et høyt nivå, er fleksible og multi-disiplin innen inspeksjonsfagene.

  • STM I er sertifisert iht. ISO 9001 og ISO 14001.
  • Sertifisert sakkyndig virksomhet (S1 & S2).
  • Våre kontrollører og inspektører er sertifisert iht. ISO 9712 / NS 477.
  • Godkjent av Statens Strålevern for radiografi utførelse i Norge.
  • Godkjent av DNVGL-CP-0484 for NDT (alle metoder) forbindelse klasse prosjekter
  • Inspeksjonsbedrift med Uavhengighetskategori A (ISO 17020).
  • NTO registret inspeksjonsselskap.

Stikkord: NDT, NDT Nivå 3, Inspeksjon, Test, Sveis Inspeksjon, Magnetpulver Prøving MT, Penetrant Prøving PT, Visuell Kontroll VT, Radiografi Prøving RT, Hardhetsmåling HT, Lekkasjetest LT, Positiv Material Identifikasjon PMI, Spektrograf, Ultralydprøving UT, Phased Array PA, Time of Fligth Diffraction ToFD.

Kontakt oss:

STM Inspection AS
Nygårdsviken 1
N-5165 Laksevåg, Norway

Besøksadresse Ågotnes:
Bleivassvegen 62
5347 Ågotnes

Tlf. (24/7): +47 55 94 30 90
Tlf. hovedkontor: +47 55 50 17 50

E-post: inspection@stmas.no

Kontaktpersoner:

Seming Erstad
Mob: +47 469 72 812
E-post: seer@stmas.no

Arnstein Sunde
Mob: +47 913 06 978
E-post: as@stmas.no

Håvard Mjanger
Mob:
+47 958 06 380
E-post: hm@stmas.no